По време на работа

Всички кабели са надписани и чакат да бъдат развити в шкафа.